Integritetspolicy

Hyalor värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Hyalor har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
P. Sternberg & Co AB, org. nr 556786-2106, med adress Drakenbergsgatan 8, 412 69 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar till oss. Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande mailadress: gdpr@hyalor.se

Vilka personuppgifter inhämtas och behandlas?
Hyalor samlar in personuppgifter som du i första hand själv lämnar direkt till oss, t.ex. när du gör beställningar eller registrerar dig på webbsidan, kontaktar kundservice, prenumererar på nyhetsbrev eller lämnar ut dem i vår butik eller salong. Uppgifter samlas även in genom cookies för att kunna administrera dina köp och för att förbättra din användarupplevelse.
Hyalor kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Hyalors koncernbolag, samarbetspartners, personuppgiftsbiträden samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster i marknadsföringssyfte och för att fullgöra vår förpliktelse mot dig. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.


Tredje part som Hyalor lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Hyalor och Hyalors samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Hyalors avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare.
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

De personuppgifter som du förser oss med och som vi samlar in är följande:

• Namn och personnummer
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kontoinformation
• IP-adress och information om din användning av Bolagets webbplats
• Information om besöksstatistik vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av och hur du interagerar med våra nyhetsbrev
• Uppgifter om dina inköp
Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

Hur använder vi dina uppgifter?
Hyalor behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som i så fall anges vid tidpunkten för inhämtningen:
• För att kunna hantera din beställning och administrera ditt användarkonto/kundprofil
• Möjliggöra kundtjänstkommunikation och ge god service på dina frågor du har till oss som kund
• Genomföra analyser av beställningar och utföra utskick av nyhetsbrev och SMS-utskick med erbjudanden (både generella och riktade)
• För att kunna genomföra analyser och marknadsundersökningar
• Analys av ditt beteende på vår webbsida för att utveckla, leverera och förbättra våra webshop och dess tjänster
• Analys kring vilka av våra varor du är intresserad av, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Denna information kan vi därefter komma att överlåta till våra samarbetspartners. Detta sker då helt anonymiserat
• För att skicka dig information och marknadsföring via digitala kontaktvägar t.ex Facebook och Instagram då du har en aktiv kundrelation med oss. Observera att du när som helst kan tacka nej till detta.
• För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för eller sökt efter på vår webbshop
• För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer
• För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende krav i bokföringslagen
• För att kunna ge hudvårdsrådgivning för dig via vårt hudtest och för att kunna ge rekommendation av produkter utifrån dina testsvar och önskemål
• För att eventuellt kunna följa upp hudtestet samt marknadsföra dessa produkter utifrån dina behov och önskemål

Hur länge sparas uppgifterna?
I och med att du lämnar uppgifter till Hyalor ger du din tillåtelse till att Hyalor registrerar, lagrar och behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Hyalor kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, dvs så länge du inte har avregistrerat ditt konto hos Hyalor. Vi kommer även att rensa bort och i vissa fall anonymisera personuppgifter för kunder som inte längre är aktiva, som längst kommer vi att spara dina uppgifter i sju år från det att du var inaktiv kund hos oss.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära en kopia om de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format, rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss. Detta görs enklast genom att logga in på Mina sidor och begära ut dessa från inloggat läge. Om vi mottar en förfrågan om dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Behandlingstiden kan ta upp till 30 dagar.

Rätt till rättelse
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar:
Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bland annat om:
• Uppgifterna är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst eller produkt du har beställt
• Vi har tvingande berättigade skäl att behålla dina personuppgifter som överväger ditt
integritetsintresse.
• Personuppgifterna måste sparas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:
Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Till exempel genom att
invända mot att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst kontakta oss
för att avbryta marknadsföring mot dig som kund antingen direkt genom informationen i utskicken, genom
vår kundtjänst eller inloggad på Mina sidor där du även kan begära ut och radera dina personuppgifter
helt.

Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Om dina uppgifter behandlas på grund av att du har lämnat ditt samtycke till sådan behandling har du när som helst rätt att återkalla det samtycket.
Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i huvudsak inom EU/EES (det europeiska samarbetsområdet), men om Hyalor t.ex. har en underleverantör eller samarbetspartner i ett land utanför EU/EES kan sådan överföring till land utanför EU/EES vara nödvändig. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Genom godkännandet av denna policy samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till land utanför EU/EES.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Vi har bland implementerat säkerhetsrutiner och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad. Vidare använder vi brandväggar för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Länkar på Webbsidan
Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Sekretess- och integritetspolicy omfattar endast webbsidan. När du länkas till annan webbplats uppmanas du därför att läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Hyalor ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy
Hyalor förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att t.ex. uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Information om cookies
Hyalor använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookies är små textfiler som om sparas på din dator och som gör det möjligt att behålla din anslutning till webbplatsen. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Genom att godkänna Hyalors allmänna villkor och/eller denna Sekretess- och integritetspolicy och/eller använda Hyalors webbsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

P. Sternberg & Co AB, Org. Nr 556786-2106
Drakenbergsgatan 8, 412 69, Göteborg, Sverige
Mail: gdpr@hyalor.se