Allt om Hyaluronsyra

Hyaluronsyra hjälper till att bibehålla lederna friska och rörliga. Smärta och stelhet från lederna beror ofta på inflammation i någon eller flera strukturer i leden eller brosket.
Ledinflammationen (osteoartrit) utvecklas långsamt och leder så småningom till nedbrytning av ledbrosket, förtjockning av ledkapseln, inflammerad ledvätska och benpålagringar i och runt leden. Vid belastning ger inflammationen upphov till smärta, stelhet och minskad rörlighet.

Ledvätskan består av hyaluronsyra, en sockermolekyl som ger vätskan en segflytande konsistens. Hyaluronsyrans egenskaper bidrar till stötdämpning och smörjning av leden samt är viktig för transporten av näringsämnen och slaggprodukter till och från ledvätskan till brosket.

Vid en inflammation i leden bryts hyaluronsyran ner och kan därför inte bidra med smörjning, stötdämpning och näringsutbyte på samma sätt varpå brosket utsätts för vidare slitage och nedbrytning.

Man har nyligen kunnat visa effekten av oral hyaluronsyra på patienter med osteoartrit i knät (Nelson F.R. et al 2014).

Här följer en kort sammanfattning:
Studien baseras på 40 patienter i åldern 50-75 år där alla hade daglig knä smärta och diagnostiserad osteoartrit i leden. Hälften av patienterna tog hyaluronsyra dagligen i 3 månader och hälften av patienterna fick placebo dagligen. Man mätte inflammatoriska enzym i ledvätska och serum samt att man patienten fick bedöma sin smärta och rörlighet.

Resultatet visade att patienterna som hade tagit oral hyaluronsyra hade statistiskt signifikant mindre smärta och förbättrad rörlighet efter 3 månader. Även en statistiskt signifikant minskning av cirkulerande nedbrytande enzym kunde uppmäta i serum och ledvätska hos de behandlande patienterna jämför med patienterna som åt placebo tabletter. Nelson, F.R., Zvirbulis, R.A., Zonca, B., li, K.W., Turner, S.M., Pasierb, M., Wilton,P., Martinez-Puig,D and Wu,W. The effect of an oral preparation containing hyaluronic acid (Oralvisc®) on obese knee osteoarthritis patients determined by pain, function, bradykinin, leptin, inflammatory cytokines, and heavy water analyses. Reumatol Int, 05, 2014

Hur fungerar hyaluronsyra?
HYALURONSYRA är ett naturligt socker som bildas i ett flertal organ i kroppen (bl.a. ledbrosk, ledvätska, ögat, örat och navelsträng) hos djur och människa. Hyaluronsyra kan binda ett stort antal vattenmolekyler och är en viktig komponent i normal ledvätska. Den är segflytande till konsistensen samt har en hög viskositet som på så sätt verkar stötdämpande vid belastning. Hyaluronsyra har även som uppgift att bidra till att transportera näringsämnen till brosket och att öka borttransporten av slaggprodukter från brosket.

Hur tas hyaluronsyran upp från tarmen?
I tarmen finns det specifika receptorer (CD44 receptorer) som tar upp hyaluronsyra till blodet.

Hur når hyaluronsyran leden?
Via blodet når hyaluronsyramolekylen leden och fäster där på specifika CD 44 receptorer i ledkapseln.

Vår högmolekylära hyaluronsyra når lederna via en receptor i tarmen. Produkterna är kliniskt testade. Att tillföra hyaluronsyra till någon som har artros gör att ledarna smörjs och på så sätt blir av med smärtan och svullnaden.

I våra nyaste produkter för både häst och människa har vår medicinske rådgivare professor Eva Skiöldebrand tagit fram nya preparat som innehåller Boswellia och har en högre dos av hyaluronsyra.
I kombination med högmolekylär hyaluronsyra bidrar Boswellia Serrata till att hyaluronsyran inte bryts ner utan stannar kvar och fortsätter att verka i leden.

Detta ger optimala förutsättningar för att kroppen skall kunna producera ny egen högkvalitativ ledvätska.

Genom att dagligen äta tillskott av hyaluronsyra upprätthåller man hudens fuktbalans och får en elastisk och slät hud samtidigt som man får extra smörjning av kroppens alla leder. Hyaluronsyra är väldigt antiinflammatorisk så vi har märkt att även våra kunder som lider av psoriasis har fått hjälp. Eksemen läker och huden blir mjuk och fin igen.